Tepelné čerpadlo – úprava vody zo studne

Detaily projektu

Na podnet ďalšieho zákazníka, sme riešili výmenu studničnej vody v kúrení – v tepelnom čerpadle. Systém pracoval bez problémov, avšak pri jeho realizácií nebol rodinný dom ešte napojený na vodovod, tak sa systém napustil vodou zo studne a bez ochranných látok.

Systém sme prečistili a napustili upravenou vodou, kde kontrolujeme tvrdosť, vodivosť a pH.

Pridávame inhibitor na vodný kameň a koróziu a biocid na baktérie a riasy. V zimnom období každú prácu kontrolujeme pomocou termokamery.

Zákakník

Rodinný dom

Lokalita

XXX

Typ projektu

Tepelné čerpadlo - servis

Čas realizácie

5 hodín